เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
ปลายทาง  |  รีวิวเที่ยวทะเล  |  รีวิวที่พัก  |  รีวิวร้านอาหาร  |  สัมผัสทะเลไทย
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  ท่าเรือ-เรือเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทาง
อ่าวไทยตะวันออก
อ่าวไทยตะวันตก
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
เตรียมตัวเที่ยวทะเล
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส

:: เกาะ เมืองชายทะเล > ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
เกาะเต่า-เกาะนางยวน
หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะชุมพร
หาดทรายรี-หาดทุ่งวัวแล่น
หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
อ่าวมะนาว-เขาตันหยง
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


 
เกาะเต่า > การเดินทาง  
ภาพโดย thai.tourismthailand.org, www.facebook.com/Pacharaanong Hirunsalee, www.facebook.com/Lavender Blue
 
 
รวบรวมข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบิน
รถยนต์ รถตู้
รถโดยสารประจำทาง รถไฟ
เครื่องบิน แผนที่ท่องเที่ยว
พยากรณ์อากาศ  
 
ข้อมูลการเดินทาง  

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีบริการ 2 เส้นทาง คือ จากท่าเทียบเรือไป ทางทิศเหนือถึงหาดทรายรี และไปทางทิศใต้ถึงอ่าวลึก

เรือด่วน ของบริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง มี 3 เส้นทาง คือ
1. เกาะสมุย - เกาะเต่า ระยะทาง 74 กิโลเมตร
มีเรือออกจากเกาะสมุย ที่ท่าเรือหน้าทอน เวลา 11.00 น.
และจะแวะพักรับผู้โดยสารที่เกาะพะงัน เวลา 12.00 น. เป็นเวลา 10 นาที
และเดินทางต่อไปยังเกาะเต่า ถึงเกาะเต่าเวลา 13.30 น. ค่าโดยสารคนละ 350 บาท

2. เกาะพะงัน - เกาะเต่า ระยะทาง 45 กิโลเมตร
มีเรือออกจากเกาะพะงัน ที่ท่าเรือท้องศาลา เวลา 12.00 น.
ถึงเกาะเต่า ที่ท่าเรือบ้านแม่หาด เวลา 13.45 น. ค่าโดยสารคนละ 250 บาท

3. ชุมพร - เกาะเต่า ระยะทาง 75 กิโลเมตร มีเรือออกจากท่าเรือ
ท่ายาง เวลา 07.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 9.45 น.
และเรือออกจากเกาะเต่า เวลา 14.30 น. ถึงชุมพร เวลา 17.00 น. ค่าโดยสาร คนละ 400 บาท

สอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง
กรุงเทพฯ โทร. 0 2280 7897
ชุมพร โทร. 0 7750 6205 เกาะเต่า โทร. 0 77456274 ท่าเรือเกาะพะงัน โทร. 0 7737 7096

------------------------------------
เรือนอน ให้บริการ 2 เส้นทาง คือ
1.ชุมพร - เกาะเต่า -ชุมพร
ชุมพร - เกาะเต่า เรือออกจากท่าเรือท่ายาง จังหวัดชุมพร
เวลา 24.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 06.00 น. ค่าโดยสารคนละ 200 บาท

เกาะเต่า - ชุมพร เรือออกจากเกาะเต่า เวลา 10.30 น. ถึงชุมพร เวลา 15.30 น. ค่าโดยสารคนละ 400 บาท

2.สุราษฎร์ธานี - เกาะเต่า-สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี - เกาะเต่า เรือออกจากท่าเรือเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา 23.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 08.00 น. ค่าโดยสารคนละ 250 บาท

เกาะเต่า - สุราษฎร์ธานี เรือออกจากเกาะเต่า เวลา 21.00 น. ถึง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 05.00 น. ค่าโดยสารคนละ 250 บาท

------------------------------------
เรือธรรมดา
จากเกาะเต่า - เกาะพะงัน มีบริการวันละ 1 เที่ยว เรือ
ออกจากเกาะเต่า เวลา 14.30 น. ขากลับจากเกาะพะงัน มีเรือ
ออกเวลา 12.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 250 บาท

------------------------------------
เรือเร็ว (Speed Boat)
เกาะพะงัน - เกาะเต่า เรือออกจากเกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา)
เวลา 08.30 น. 13.00 น. ถึงเกาะเต่า (ท่าเรือบ้านแม่หาด) เวลา
09.45 น. 14.15 น. ค่าโดยสารคนละ 350 บาท

เกาะเต่า - เกาะพะงัน เรือออกจากเกาะเต่า เวลา 09.30 น.
ถึง เกาะพะงัน เวลา 10.45 น. ค่าโดยสารคนละ 350 บาท

เกาะเต่า - ชุมพร เรือออกจากเกาะเต่า เวลา 14.45 น. ถึงท่าเรือ
ท่ายาง จังหวัดชุมพร เวลา 16.30 น. ค่าโดยสาร คนละ 550 บาท

ชุมพร - เกาะเต่า เรือออกจากชุมพร เวลา 07.00 น. และ 13.00 น.
ถึงเกาะเต่า เวลา 08.45 น. 14.45 น. ค่าโดยสารคนละ 550 บาท

เกาะสมุย - เกาะเต่า เรือออกจากเกาะสมุย ท่าเรือแม่นน้ำ เวลา 08.00น.
ถึงเกาะเต่า เวลา 09.45 น. ค่าโดยสารคนละ 550 บาท

หมายเหตุ : เวลาเดินเรือและค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สามารถสอบถามข้อมูลการเดินเรือได้ที่
บริษัท ลมพระยา คาตามารัน โทร. 0 7745 6176
บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง โทร. 0 7742 0157

 

รถยนต์

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี - ปากท่อ (ทางหลวง หมายเลข 35) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4 โดยผ่านจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงสุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง 645 กิโลเมตร

ระยะทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอพุนพิน 14 กิโลเมตร
อำเภอกาญจนดิษฐ์ 15 กิโลมเตร
อำเภอท่าฉาง 37 กิโลเมตร
อำเภอบ้านนาสาร 41 กิโลเมตร
อำเภอบ้านนาเดิม 50 กิโลเมตร
อำเภอคีรีรัฐนิคม 55 กิโลเมตร
อำเภอดอนสัก 61 กิโลเมตร
อำเภอเคียนซา 61 กิโลเมตร
อำเภอไชยา 68 กิโลเมตร
อำเภอพระแสง 68 กิโลเมตร
อำเภอเวียงสระ 68 กิโลเมตร
อำเภอวิภาวดี 70 กิโลเมตร
อำเภอบ้านตาขุน 71 กิโลเมตร
อำเภอท่าชนะ 78 กิโลเมตร
อำเภอพนม 80 กิโลเมตร
อำเภอเกาะสมุย 84 กิโลเมตร
อำเภอเกาะพะงัน 100 กิโลเมตร
อำเภอชัยบุรี 112 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปจังหวัดใกล้เคียง
นครศรีธรรมราช 156 กิโลเมตร
พังงา 159 กิโลเมตร
ชุมพร 184 กิโลเมตร
ระนอง 206 กิโลเมตร

รถตู้
 
รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถ ระหว่าง กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารปรับอากาศ กรุงเทพฯ - เกาะสมุย อีกด้วย
รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 2894 6122 หรือ
บริษัทเอกชน สมบัติ ทัวร์ โทร. 0 2894 6050 - 1 กรุงสยาม โทร. 0 2435 5024, 0 2282 2118, 0 2884 9383
ศรีสุเทพ โทร. 0 2884 5577, 0 2884 5599 หรือ www.transport.co.th

จากสุราษฎร์ธานีมีรถโดยสารปรับอากาศไป จังหวัดระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ กระบี่ ภูเก็ต และรถโดยสารธรรมดาไปจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดทางภาคใต้ รายละเอียดติดต่อที่สถานีขนส่ง ถนนสุราษฎร์ธานี - พุนพิน โทร. 0 7720 0032 - 3 โทรสาร 0 7720 0033

รถไฟ

จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีบริการเดินรถทุกวัน ระยะทาง 650 กิโลเมตร ผู้โดยสารต้องไปลงที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอ พุนพิน แล้วต่อรถประจำทางหรือแท็กซี่เข้าตัวจังหวัด ระยะทาง 14 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2220 4334 สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอ พุนพิน โทร. 0 7731 1213 หรือ www.railway.co.th

จากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน มีรถไฟไปจังหวัด นราธิวาส ยะลา ตรัง นครศรีธรรมราช ไชยา ชุมพร หัวหิน รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 7731 1213

เครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีบริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี และ กรุงเทพฯ - เกาะสมุยทุกวัน ใช้เวลา ในการเดินทาง 1 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2356 1111 สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2610, 0 7727 3710 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7725 3500 ต่อ 262 หรือ www.thaiairways.com

สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย โทร. 0 2515 9999 หรือ www.airasia.com

สายการบินนกแอร์ โทร. 1318, 0 2900 9955 หรือ www.nokair.com นอกจากนี้

บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด เปิดบริการเที่ยวบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - เกาะสมุย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที สอบถามรายละเอียดโทร. 1771, 0 2270 6699 หรือ เกาะสมุย โทร. 0 7742 2512 - 9 หรือ www.bangkokair.com
แผนที่ท่องเที่ยว
แผนที่ท่องเที่ยว Google Map

แผนที่ท่องเที่ยว โดย สำนักงานจังหวัด
พยากรณ์อากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา - อากาศเกาะเต่า
 
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ท่องเที่ยวทะเลไทย
อ่าวไทยตะวันตก
เที่ยวตลอดทั้งปี คลื่นลมแรง ในช่วงฤดูฝน บริเวณ ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี ทะเลประจวบฯ
 
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
อันดามันเหนือ ปลอดมรสุม พ.ย. - เม.ย. บริเวณ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย หมู่เกาะสุรินทร์ / อันดามันใต้ ปลอดมรสุม ต.ค.-พ.ค บริเวณตั้งแต่ภูเก็ตลงไปถึงตะรุเตา
 
     
อ่าวไทยตะวันออก
พฤศจิกายน - เมษายน ปลอดลมมรสุม อ่าวไทยตอนบนบริเวณ พัทยา สัตหีบ แสมสาร เกาะเสม็ด เกาะช้าง เกาะกูด


 
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
พฤษภาคม-ตุลาคม ปลอดมรสุม อ่าวไทยตอนกลาง และตอนล่าง บริเวณ เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และกองหินโลซิน
 
   
 
* สำหรับผู้ประกอบการที่พัก บังกาโล รีสอร์ท, ร้านอาหาร, ร้านค้า และสถานประกอบการอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ และโปรโมชั่นได้ฟรี
ผ่านทาง e-mail : seathailandtoday@ .com  
 
:: พันธมิตร(Partner) กับ SeaThailandToday.com
ร่วมเป็นพันธมิตร(Partner) กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ SeaThailandToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก SeaThailandToday.com , fanpage, Google+ และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
สำหรับผู้ประกอบการ  
ติดต่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา และโปรโมชั่น อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่  
   
   
สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส
ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ SeaThailandToday.com
 
     
 
:: เมนูทะเลไทย

ข้อมูลเมืองชายทะเลไทย
โปรโมชั่นทะเลไทย
การเดินทาง
ข่าว บทความ ทะเลไทย
เที่ยวทะเลไทย
   อ่าวไทยตะวันออก
   อ่าวไทยตะวันตก
   ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
   ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย

กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย
เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสทะเลไทย
บันทึกความทรงจำ
ที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ 
A2
A3
 
:: Banner tour
 
:: Banner tour 2