English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
เกี่ยวกับ ThaiLodgeToday.com - Beachesเที่ยวทะเล, รีวิวเที่ยวทะเล เกาะ, ชายหาด, ที่พักใกล้ทะเล, ที่พัก ทะเล ราคาถูก รีวิวที่พัก -ThaiLodgeToday.com - Beaches : สัมผัสผืนน้ำทะเลไทย - Touch Sea of Thailand


ความเป็นมา

จากประสบการณ์ท่องเที่ยวเมืองชายทะเล ทั้งในส่วนอ่าวไทยตะวันออก อ่าวไทยตะวันตก และทะเลใต้ฝั่งอ่าวไทย ใ ของตนเองและผองเพื่อนได้สร้างความประทับใจแก่ผู้จัดทำเว็บไซต์ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อเล่า ประสบการณ์ แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็๋บไซต์ ได้มีความสนใจเข้ามาสัมผัส เมืองชายทะเล ชายหาด อ่าว เกาะ ธรรมชาติที่งดงามของผืนทะเลประเทศไทย ที่แฝงไปด้วยกลิ่นไอแห่งวัฒธรรมชาวเล วิถีชีวิตชาวเล เป็นเสน่ห์ให้ผู้คนหลงใหลในความเป็นอดีตให้ไปเยือน


www.ThaiLodgeToday.com - Beaches จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในหมวดท่องเที่ยวเมืองไทย เป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวทะเลเมืองไทย ได้แก่ เมืองชายทะเล อ่าวไทยตะวันออก อ่าวไทยตะวันตก ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย เตรียมตัวเที่ยวทะเล ที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เช่น อ่าวและชายหาด ดำน้ำแบบสนอร์เกิล ดำน้ำแบบสกูบา Water Sports ปีนเขา ชมวิว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ วิถีชีวิตชาวเล ตกปลา-ตกหมึก กิจกรรมอื่นๆ โดยข้อมูลได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้ ที่พัก บังกะโล รีสอร์ท, โปรโมชั่น ที่พัก บังกะโล รีสอร์ท แพคเกจทัวร์ ของฝาก ร้านอาหาร ทริปแนะนำ สัมมนา รักษ์โลก นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมตัวก่อนการเดินทางได้แก่ ข้อมูลทะเลไทย โปรโมชั่นทะเลไทย การเดินทาง ข่าว บทความ ทะเลไทย กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย ปฏิทินท่องเที่ยว สัมผัสทะเลไทย บันทึกความทรงจำ รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม รีวิวที่กิน ร้านอาหาร ห้องภาพ   กลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งกลุ่มคนทำงานและบุคคลทั่วไป ที่สนใจศึกษาหาข้อมูลท่องเที่ยวทะเลไทย


วันปฐมฤกษ์ให้บริการเว็บไซต์ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วัตถุประสงค์หลักในการจัดทำเว็บไซด์

- เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวทะเลไทย ได้แก่ อ่าวไทยตะวันออก อ่าวไทยตะวันตก ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย เตรียมตัวเที่ยวทะเล ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เช่น อ่าวและชายหาด ดำน้ำแบบสนอร์เกิล ดำน้ำแบบสกูบา Water Sports ปีนเขา ชมวิว เส้นทางศึกษาธรรมชาติ วิถีชีวิตชาวเล ตกปลา-ตกหมึก และกิจกรรมอื่นๆ

- เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ซึ่งเรียงตามรายชื่อจาก ก-ฮ และ A-Z เพื่อความสะดวกในการค้นหา โดยสามารถค้นหาข้อมูลโดยเลือกที่พัก ตามเงื่อนไข รูปแบบ, การตกแต่ง, ราคา, จำนวนผู้เข้าพัก และ ที่ตั้ง

- เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในส่วนอื่นๆ เช่น โปรโมชั่น ที่พัก บังกะโล รีสอร์ท แพคเกจทัวร์ ของฝาก ร้านอาหาร ทริปแนะนำ สัมมนา

- เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมตัวก่อนการเดินทางได้แก่ ข้อมูลทะเลไทย โปรโมชั่นทะเลไทย การเดินทาง ข่าว บทความ ทะเลไทย กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย ปฏิทินท่องเที่ยว สัมผัสทะเลไทย บันทึกความทรงจำ รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม รีวิวที่กิน ร้านอาหาร ห้องภาพ

- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ร้านค้า และสถานบริการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่พัก สินค้า และบริการ โดยให้บริการออกแบบเว็บเพจ 1 หน้า และแก้ไขข้อมูลฟรี สำหรับผู้ประกอบการที่แจ้งข้อมูล

- เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวประเทศในอินโดจีน ได้แก่ อ่าวไทยตะวันออก อ่าวไทยตะวันตก ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนนักท่องเที่ี่ยวชาวต่างชาติ ค้นคว้า หาข้อมูลการท่องเที่ยว

- เพื่อประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลของกลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ ได้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งกลุ่มคนทำงานและบุคคลทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สนใจศึกษาหาข้อมูลท่องเที่ยวทะเลไทย อ่าวไทยตะวันออก อ่าวไทยตะวันตก ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย เตรียมตัวเที่ยวทะเล

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รูปแบบเว็บไซต์

เว็บไซต์ได้แบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ดังนี้
- ที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ซึ่งเรียงตามรายชื่อจาก ก-ฮ และ A-Z จำนวนมากกว่า 1800 ที่พัก เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล โดยสามารถค้นหา โดยเลือกที่พัก ตามเงื่อนไข รูปแบบ, การตกแต่ง, ราคา, จำนวนผู้เข้าพัก และ ที่ตั้ง

- ในส่วน ที่พัก บังกะโล รีสอร์ท แพคเกจทัวร์ ของฝาก ร้านอาหาร ทริปแนะนำ สัมมนา รักษ์โลกจะจัดแบ่งหมวดหมู่ย่อยลงไปตามสินค้า และบริการ

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมตัวก่อนการเดินทางได้แก่ ข้อมูลทะเลไทย โปรโมชั่นทะเลไทย การเดินทาง ข่าว บทความ ทะเลไทย เที่ยวทะเลไทย กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย ปฏิทินท่องเที่ยว สัมผัสทะเลไทย บันทึกความทรงจำ รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท ร้านอาหาร กาแฟ เครื่องดื่ม รีวิวที่กิน ร้านอาหาร ห้องภาพ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สิถิติเว็บไซต์

ข้อมูลสถิติของ www.ThaiLodgeToday.com - Beachesบริการของเรา
แบบเพื่อนบ้าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
  ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ SeaThailandToday เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>
แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
  รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก www.SeaThailandToday , SeaThailandToday fanpage และ twitter / ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์, วิถีเกษตร เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวเล ในพื้นที่ เมืองชายทะเล อ่าวไทยตะวันออก อ่าวไทยตะวันตก ทะเลใต้ฝั่งอันดามัน และทะเลใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อของ SeaThailandToday ได้แก่ www.ThaiLodgeToday.com - Beaches , facebook fanpage และ twitter .. อ่านต่อ >>

กิจกรรมเพื่อสังคม
> สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยว
เมืองชายทะเล อ่าวไทยตะวันออก อ่าวไทยตะวันตก ทะเลใต้ฝั่งอันดามัน และทะเลใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยประสานกับ บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้ส่วนลด กับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักและใช้บริการของผู้ประกอบการ

> สนับสนุนชุมชน วัด โรงเรียน
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือชุมชน วัด โรงเรียน ที่สังกัด เมืองชายแดนไทย โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน ผ่านสื่อของ SeaThailandToday ได้แก่ www.ThaiLodgeToday.com - Beaches , facebook fanpage และ twitter

> สนับสนุนผู้ประกอบการ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่พัก บังกะโล รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้มีการประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ได้แก่ บริการจัดทำเว็บเพจฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/ บริการโฆษณาทั้งแบบฟรี และเสียค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าผ่าน www.ThaiLodgeToday.com - Beaches , facebook fanpage และ twitter ให้ส่วนลดโฆษณา ทั้งนี้เงินที่ลงโฆษณาสามารถสะสมแต้มเพื่อแลกโฆษณา หรือรางวัลอื่นๆ /บริการออกแบบเว็บไซต์

อ่านต่อ >>

 
Link ที่เกี่ยวข้อง
https://www.facebook.com/seathailandtoday
https://twitter.com/Sea_Thailand