เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
ปลายทาง  |  รีวิวเที่ยวทะเล  |  รีวิวที่พัก  |  รีวิวร้านอาหาร  |  สัมผัสทะเลไทย
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  ท่าเรือ-เรือเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทาง
อ่าวไทยตะวันออก
อ่าวไทยตะวันตก
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
เตรียมตัวเที่ยวทะเล
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส

ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี พัทยา-เกาะล้าน ชุมพร-ระนอง ภูเก็ต-พังงา อาดัง ราวี หลีเป๊ะ
เกาะเสม็ด-จันทบุรี เกาะช้าง-เกาะกูด กระบี่-เกาะลันตา ทะเลตรัง เกาะสมุย พะงัน เกาะเต่า-นางยวน
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


 
หน้าแรก > ทะเลไทย  
 

ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเล ทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้ รวมความยาวถึงประมาณ2,815กิโลเมตรตามสภาพทางภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งทะเลไทยออกได้เป็น3 ส่วน คือ

1. ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือทะเลด้านอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่บริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างปากแม่น้ำท่าจีนกับ แม่น้ำเจ้าพระยา เลียบไปทางตะวันออกจนจดเขตแดนราชอาณาจักรกัมพูชา ที่แหลมสารพัดพิษ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด รวมความยาวประมาณ544กิโลเมตร

2. ชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านทิศตะวันออก หรือฝั่งอ่าวไทย เริ่มจากจุดกึ่งกลางระหว่างปากแม่น้ำท่าจีนกับแม่ น้ำเจ้าพระยา เรื่อยไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ จนจดเขตแดนมาเลเซีย ที่ปากแม่น้ำสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รวมความยาว ประมาณ 1,334 กิโลเมตร

3. ชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านทิศตะวันตก หรือ ฝั่งทะเลอันดามัน ในมหาสมุทรอินเดีย นับตั้งแต่ปากน้ำกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งจดกับเขตแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เรื่อยไปทางใต้จนถึงเขตแดนของมาเลเซียที่จังหวัดสตูล ซึ่งอยู่ในช่องแคบมะละกา รวมความยาว ประมาณ 937 กิโลเมตร

ทั้ง 3 เขตทะเลของไทยมีไหล่ทวีปกว้างรวมกันประมาณ350,000 ตาราง กิโลเมตร และมีเกาะใหญ่น้อยเป็นจำนวนมาก มีธรรมชาติงดงามให้เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยช่วงเวลาที่ปราศจากลมมรสุม และเหมาะสำหรับท่องเที่ยวทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก หรือฝั่งอันดามัน และทะเลอ่าวไทย ในภาคตะวันออก เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ส่วนทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก หรือฝั่งอ่าวไทย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีเกาะที่สำคัญ คือ เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะเสม็ด หมู่เกาะมัน และเกาะช้าง มีแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งที่เป็นที่นิยม เช่น หาดบางแสน หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี และหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง เป็นต้น ส่วนหมู่เกาะสำคัญของฝั่งทะเลภาคใต้ด้านอ่าวไทย ประกอบด้วยเกาะเต่า เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง และเกาะพะงัน เป็นต้น

สำหรับเกาะที่สำคัญของฝั่งทะเลภาคใต้ด้านทะเล อันดามัน ประกอบด้วยเกาะภูเก็ต หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะลันตา เกาะยาว เกาะพระทอง หมู่เกาะพีพี และหมู่เกาะตะรุเตา เป็นต้น

ชายฝั่งทะเลทั้งสองฝั่งของไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ด้วยอุณหภูมิของน้ำทะเลประมาณ26-31 องศา เซลเซียส และ มีค่าความเค็มของน้ำทะเลอยู่ในระดับที่เหมาะกับการเจริญ เติบโตของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ทะเลไทยจึงนับเป็นท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก

ภาคตะวันตกที่ราบชายฝั่งทะเล ชาย ฝั่งทะเลของภาคตะวันตกเริ่มจากบริเวณอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปถึงอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความยาว 315 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ราบค่อนข้างกว้างและเป็นแหล่ง พื้นที่ป่าชายเลน หลังจากบริเวณอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปพื้นที่จะเป็นที่ราบแคบๆ บางช่วงมีภูเขาเตี้ยๆ ประชิดชายฝั่ง เช่น เขาตะเกียบและเขาเต่า อำเภอหัวหิน เขาคุ้งตะโหนดและเขาสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี เป็นต้น ชายฝั่งทะเลส่วนใหญ่เป็นหาดโคลนหรือทรายปนโคลน ส่วนหาดทรายก็มีหลายแห่งที่สำคัญ ได้แก่ หาดชะอำหาดหัวหิน หาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และหาดอ่าวมะนาว เป็นต้น อ่านต่อ >>
 
ภาคตะวันออกที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ ราบชายฝั่งทะเลในภาคตะวันออกพบเป็นบริเวณแคบๆ ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปจนถึงแหลมสารพัดพิษ จังหวัดตราด โดยเกิดจากการกัดเซาะและการทับถมของแม่น้ำสายสั้นๆ ที่ไหลจากทิวเขาจันทบุรีลงสู่ทะเลอ่าวไทย เช่น แม่น้ำระยอง แม่น้ำประแส แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำเวฬุ และแม่น้ำตราด อ่านต่อ >>
 
ภาคใต้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย บริเวณ ชายฝั่งทะเลจากจังหวัดชุมพร มีลักษณะเป็นที่ราบต่อเนื่องลงไปจนถึงจังหวัด นราธิวาส ขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งนี้ เนื่องจากชายฝั่งอ่าวไทยเป็นลักษณะของฝั่งทะเลแบบยกตัว บริเวณที่เคยเป็นทะเลตื้นริมฝั่งได้เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นดินโดยการทับถมของ โคลนตะกอนที่แม่น้ำและกระแสน้ำในทะเลพัดพามาจนเกิดเป็นที่ราบขึ้น ตั้งแต่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส ตะกอนเหล่านี้มีอายุในยุคควอเทอร์นารี แผ่นดินบริเวณนี้จึงเพิ่งเกิดมาได้ไม่นาน เช่นเดียวกับบริเวณที่ราบลุ่มเจ้าพระยาในภาคกลาง ลักษณะของชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีแนวค่อนข้างเรียบตรง ที่มีบริเวณน้ำตื้นกว้างขวาง ชายหาดหลายแห่งเป็นหาดทราย เนื่องจากธรณีวิทยาเป็นหินทรายในหมู่หินโคราช และตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะเป็นหาดโคลน โดยมีป่าชายเลนปกคลุมตามบริเวณริมฝั่ง และพบหาดทรายที่สวยงามอีกบริเวณแหลมสมิหรา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีหินแกรนิตอยู่ในบริเวณนั้น อ่านต่อ >>
 
ภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็น ฝั่งทะเลแบบยุบตัว จึงมีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างจากฝั่งทะเลอ่าวไทยอย่างชัดเจน คือ บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านนี้มีลักษณะแคบ บางแห่งพบภูเขาจรดชายฝั่ง ทำให้ตามแนวฝั่งทะเลมีหน้าผาชันและมีลักษณะเว้าแหว่งมาก มีอ่าวใหญ่น้อยและเกาะต่างๆ มากมาย นอกแนวฝั่งออกไปในทะเลพื้นทะเลลาดชันลึกลงอย่างรวดเร็ว จึงไม่ค่อยมีบริเวณ น้ำตื้นกว้างขวางเช่นฝั่งทะเลอ่าวไทย นอกจากนี้จะเห็นได้จากการพบปากแม่น้ำที่มีความกว้างมากกว่าปกติ (ชะวากทะเล) จนมีลักษณะคล้ายอ่าวมากกว่าปากแม่น้ำ และจะพบลำน้ำเป็นแม่น้ำสายสั้นๆ จากการยุบตัวของชายฝั่งทำให้พื้นแผ่นดินหลายบริเวณถูกน้ำทะเลไหลท่วมกลาย เป็นพื้นน้ำที่มีน้ำตื้น เช่น อ่าวพังงา และจะมีส่วนยอดของภูเขาหินปูนโผล่พ้นน้ำขึ้นมา กลายเป็นเกาะขนาดเล็กเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก อ่านต่อ >>
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
:: เมนูทะเลไทย

ข้อมูลทะเลไทย
โปรโมชั่นทะเลไทย
การเดินทาง
ข่าว บทความ ทะเลไทย
เที่ยวทะเลไทย
   อ่าวไทยตะวันออก
   อ่าวไทยตะวันตก
   ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
   ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย

กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย
เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสทะเลไทย
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส 
A2
A3
 
:: Banner tour
 
:: Banner tour 2