Link แนะนำ
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์ขอมีถิ่นที่อยู่
     ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ สตม.
วีซ่า
Web links
 
 
    Link หน่วยงานราชการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
     กรุงเทพมหานคร
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
     ท่าอากาศยานแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 
   
 
    Hilight
ทักทาย
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี เว็บไซต์แห่งนี้ได้สร้างขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของด่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี หากมีข้อบกพร่องประกาศใด โปรดแจ้งให้ทางเราทราบเพื่อแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป

 
ด่านเจดีย์สามองค์
เขตสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลู ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 โดยก่อนถึงตัวอำเภอสังขละบุรี 4 กิโลเมตร จะมีทางแยกด้านขวา
   
เมืองบาดาล
ในอดีตเป็นวัดวังก์วิเวการามเดิมที่หลวงพ่อ อุตตมะและชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและ มอญได้ร่วมก้นสร้างขึ้น เมื่อปี 2496 ในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ
   
 
สะพานมอญ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมี ความยาวถึง 850 เมตร สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลีย สำหรับให้ประชาชนฝั่ง
   
 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 180 ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 323 (ทองผาภูมิ-สังขละบุรี) กิโลเมตรที่ 39-40 ก่อนถึงอำเภอสังขละบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร
   
 
วัดวังก์วิเวการาม
เป็นวัดจำพรรษาของ “หลวงพ่ออุตตมะ” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาวกระเหรี่ยงและพม่า ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ภายในวิหารที่ตั้งอยู่
   
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุด คือ เขาใหญ่ อยู่บริเวณ ตอนกลางของพื้นที่เป็นต้นน้ำของ ลำธารหลายสาย มีป่าไม้หลายชนิดประกอบด้วยทุ่งหญ้า
   
 
 

ติดต่อด่าน โทร. 0-345-95335 หรือ webmaster@sangkhlaimm.com
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี 333 หมู่ที่ 3 ต.หมองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
Copyright © 2007 www.sangkhlaimm.com Allrights reserved