Link แนะนำ
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์ขอมีถิ่นที่อยู่
     ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
ข่าว-ประชาสัมพันธ์ สตม.
วีซ่า
Web links
 
 
    Link หน่วยงานราชการ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
     กรุงเทพมหานคร
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
     ท่าอากาศยานแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
     และการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 
    แหล่งท่องเที่ยว
ด่านเจดีย์สามองค์
เขตสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลู ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 โดยก่อนถึงตัวอำเภอสังขละบุรี 4 กิโลเมตร จะมีทางแยกด้านขวา
   
เมืองบาดาล
ในอดีตเป็นวัดวังก์วิเวการามเดิมที่หลวงพ่อ อุตตมะและชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและ มอญได้ร่วมก้นสร้างขึ้น เมื่อปี 2496 ในบริเวณที่เรียกว่า สามประสบ
   
 
สะพานมอญ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมี ความยาวถึง 850 เมตร สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลีย สำหรับให้ประชาชนฝั่ง
   
 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 180 ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 323 (ทองผาภูมิ-สังขละบุรี) กิโลเมตรที่ 39-40 ก่อนถึงอำเภอสังขละบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร
   
     
วัดวังก์วิเวการาม
เป็นวัดจำพรรษาของ “หลวงพ่ออุตตมะ” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาวกระเหรี่ยงและพม่า ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ภายในวิหารที่ตั้งอยู่
   
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุด คือ เขาใหญ่ อยู่บริเวณ ตอนกลางของพื้นที่เป็นต้นน้ำของ ลำธารหลายสาย มีป่าไม้หลายชนิดประกอบด้วยทุ่งหญ้า
   
     
น้ำตกตะเคียนทอง
เขตสิ้นสุดชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลู ไปตามทางหลวง หมายเลข 323 โดยก่อนถึงตัวอำเภอส ังขละบุรี 4 กิโลเมตร
   
น้ำตกคลีตี้
อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร คลีตี้ เป็นภาษากระเหรี่ยงแปลว่า “เสือโทน” มีต้นน้ำอยู่บนยอดเขาดีกะ ใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
   
     
น้ำตกไดช่องถ่อง
เป็นน้ำตกขนาดกลางไหลลงสู่ ทะเลสาบเขื่อนแม่กลอง สภาพป่า สมบูรณ์ร่มรื่นสวยงามมากในช่วงฤดูฝน
   
น้ำตกเกริงกระเวีย
น้ำตกริมทาง มองเห็นสายน้ำ แผ่กระจายไหลมาจากหลายทิศทาง เหมาะสำหรับเป็นจุดพักผ่อนระหว่าง การเดินทางไปอำเภอสังขละบุรี
   
     
ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล
ตั้งอยู่ในบริเวณสำนักปฏิบัติธรรม ถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ติดภูเขาเล็กๆ แต่ละถ้ำมีชื่อเรียกตามลักษณะ เช่น ถ้ำบาดาลมีระดับน้ำสูงประมาณหัวเข่า ถ้ำพ่อปู่ฤาษี
   
เที่ยวป่าสังขละบุรี
เป็นบริการนำเที่ยวของสถานที่พัก ในเขตอำเภอสังขละบุรี โดยจัดให้นักท่องเที่ยว ล่องเรือไปตามลำน้ำซองกะเลีย ต่อด้วยการนั่งช้างเที่ยวป่าและล่องแก่ง
   
 
 

ติดต่อด่าน โทร. 0-345-95335 หรือ webmaster@sangkhlaimm.com
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขละบุรี 333 หมู่ที่ 3 ต.หมองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
Copyright © 2007 www.sangkhlaimm.com Allrights reserved