Promotion
Company News
Aug 07
งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่13
วันที่ 4-7 กันยายน 2550

Contact Us
SUN SMILE HOLIDAYS & TRAVEL CO.,LTD.

19/36 Sukhumvit Suite Bldg.,
Soi Sukhumvit 13.,
Sukhumvit Rd., Wattana, Bangkok 10110

Tel
.+66 2 6512828
Fax.+66 2 6512442


Newsletter
 

ภาพความประทับใจ
 

 
หลวงพระบาง  
 
รหัสทัวร์: S01
ราคา: 19,900 บาท
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
พาหนะ: สายการบินบางกอกแอร์เวย์
ที่พัก: โรงแรม 5 ดาว
 
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง ...
 
เกาะสวรรค์ บาหลี
 
รหัสทัวร์: S01
ราคา: 22,900 บาท
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
พาหนะ: สายการบินไทย
ที่พัก: โรงแรม
 
  ขอนำท่านท่องเที่ยว "เกาะบาหลี" ดินแดนแห่งเทพเจ้า หมู่เกาะทะเลใต้ ...
 
SHI-A-WA-SE SPECIAL
 
รหัสทัวร์: S01
ราคา: 32,900 บาท
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
พาหนะ: สายการบินไทย
ที่พัก: โรงแรม
 
  เดินทางสู่ ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ / โอวาคุดานิ ชิม ไข่ดำ บนหุบเขานรก ...
 
A-RI-GA-TOU SPECIAL
 
รหัสทัวร์: S01
ราคา: 37,900 บาท
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
พาหนะ: สายการบินไทย
ที่พัก: โรงแรม
 
  วัดอะซะกุสะ / ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ สนุกสนานกับ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ / นั่งรถไฟ ชินคันเซ็น ...
 
 
ชื่อแพ็คเกจทัวร์
 
รหัสทัวร์: S01
ราคา: 5555 บาท
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
พาหนะ: เครื่องบิน
ที่พัก: โรงแรม 5 ดาว
 
  รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ ห้ามเกิน 2 บรรทัด
 
ชื่อแพ็คเกจทัวร์
 
รหัสทัวร์: S01
ราคา: 5555 บาท
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
พาหนะ: เครื่องบิน
ที่พัก: โรงแรม 5 ดาว
 
  รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ ห้ามเกิน 2 บรรทัด
 
ชื่อแพ็คเกจทัวร์
 
รหัสทัวร์: S01
ราคา: 5555 บาท
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
พาหนะ: เครื่องบิน
ที่พัก: โรงแรม 5 ดาว
 
  รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ ห้ามเกิน 2 บรรทัด
 
ชื่อแพ็คเกจทัวร์
 
รหัสทัวร์: S01
ราคา: 5555 บาท
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
พาหนะ: เครื่องบิน
ที่พัก: โรงแรม 5 ดาว
 
  รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ ห้ามเกิน 2 บรรทัด
 
 
ชื่อแพ็คเกจทัวร์
 
รหัสทัวร์: S01
ราคา: 5555 บาท
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
พาหนะ: เครื่องบิน
ที่พัก: โรงแรม 5 ดาว
 
  รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ ห้ามเกิน 2 บรรทัด
 
ชื่อแพ็คเกจทัวร์
 
รหัสทัวร์: S01
ราคา: 5555 บาท
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
พาหนะ: เครื่องบิน
ที่พัก: โรงแรม 5 ดาว
 
  รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ ห้ามเกิน 2 บรรทัด
 
ชื่อแพ็คเกจทัวร์
 
รหัสทัวร์: S01
ราคา: 5555 บาท
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
พาหนะ: เครื่องบิน
ที่พัก: โรงแรม 5 ดาว
 
  รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ ห้ามเกิน 2 บรรทัด
 
ชื่อแพ็คเกจทัวร์
 
รหัสทัวร์: S01
ราคา: 5555 บาท
ระยะเวลา: 2 วัน 1 คืน
พาหนะ: เครื่องบิน
ที่พัก: โรงแรม 5 ดาว
 
  รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ รายละเอียดทัวร์เกริ่นนำ ห้ามเกิน 2 บรรทัด
 
Copyright © 2006 www.sunsmileholiday.com Allrights reserved

Service
| FAQs