เกี่ยวกับเรา | บริการ | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
ปลายทาง  |  รีวิวเที่ยวทะเล  |  รีวิวที่พัก  |  รีวิวร้านอาหาร  |  สัมผัสทะเลไทย
บริการ  :   โปรโมชั่น  |  ตั๋วเครื่องบิน  |  โรงแรม ที่พัก  |  แพคเกจทัวร์ |  ท่าเรือ-เรือเช่า  |  ข้อมูลการเดินทาง
 
:: ปลายทาง
อ่าวไทยตะวันออก
อ่าวไทยตะวันตก
ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย
เตรียมตัวเที่ยวทะเล
 
เกี่ยวกับเรา
สำหรับผู้ประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตรกับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส

ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี พัทยา-เกาะล้าน ชุมพร-ระนอง ภูเก็ต-พังงา อาดัง ราวี หลีเป๊ะ
เกาะเสม็ด-จันทบุรี เกาะช้าง-เกาะกูด กระบี่-เกาะลันตา ทะเลตรัง เกาะสมุย พะงัน เกาะเต่า-นางยวน
 
B08,
B09

สารบัญที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
การเดินทาง
โปรโมชั่น
บันทึกความทรงจำ


 
หน้าแรก > อ่าวและชายหาด  

ชายหาด คือ พื้นที่ระหว่างขอบฝั่งถึงแนวน้ำลงต่ำสุดเป็นแถบยาวไปตามชายฝั่งโดยมีวัสดุ ที่แตกต่างกันตกตะกอนทับถม จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ามีหาดทรายจำนวน 357 แหล่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 18 จังหวัด โดยอยู่ในภาคใต้ จำนวน 257 แห่ง ภาคตะวันออก จำนวน 56 แห่ง และภาคตะวันตก จำนวน 44 แห่ง ซึ่งมีหาดทรายจำนวน 268 แห่ง อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหาดทรายจำนวน 89 แห่ง อยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการอย่างชัดเจน เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ

ชายหาด มีกำเนิดมาจากตะกอนที่มาหล่อเลี้ยงชายฝั่ง ซึ่งมาจากแหล่งที่แตกต่างกันไป ได้แก่ ตะกอนที่ปะปนกับลำน้ำที่ไหลลงทะเล ถูกพัดพามาโดยแรงลม เคลื่อนย้ายโดยคลื่นและกระแสน้ำชายฝั่งทะเล อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง และปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ กระบวนการดังกล่าวทำให้คุณลักษณะของหาดทรายแตกต่างกัน เช่น หาดทรายที่เป็นทรายละเอียด ทรายหยาบ ทรายปนเปลือกหอย บางแห่งเป็นทรายปนโคลน และหาดปะการัง

 

หาดทราย คือ รอยต่ออันบอบบางระหว่างกระบวนการปฏิสัมพันธ์ของบรรยากาศ ทะเล และแผ่นดิน

หาดทราย มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย ทั้งชุมชนชายฝั่งที่ใช้ประโยชน์โดยตรงและประชาชนห่างไกลที่เดินทางมาใช้ ประโยชน์คุณค่าของหาดทราย

ทั้งนี้ สามารถสรุปประโยชน์ของชายหาดออกมาได้ ดังนี้

1. เป็นกำแพงกันคลื่นตามธรรมชาติทำให้แผ่นดินบนฝั่งมีความมั่นคง

2. เป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน เช่น การเก็บหอย การจับสัตว์น้ำที่อาศัยบริเวณหาดทราย

3. เป็นสถานที่ใช้จอดเรือประมงขนาดเล็กและซ่อมแซมอุปกรณ์ประมง

4. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวญาติมิตร เป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆ ในชุมชน

5. เป็นแหล่งสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การชักพระ การลอยเคราะห์ลงทะเล

6. เป็นแหล่งสร้างรายได้ของท้องถิ่นจากธุรกิจการค้าขายริมหาดทราย และเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้มาเยือน

7. ระบบนิเวศรอยต่อระหว่างบกและน้ำ เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนทรายและฝังตัวอยู่ในทราย (เช่น ปู หอย) เป็นพื้นฐานของห่วงโช่อาหาร (เช่น ลูกปลา ลูกกุ้ง เพรียง) และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อนหลายชนิด (เช่น เต่าทะเล แมงดาทะเล)

8. เป็นแหล่งหาอาหารและที่พักของนกอพยพในฤดูหนาว ซึ่งการสูญเสียหาดทรายอาจส่งผลถึงวงจรชีวิตของนกบางชนิด

ดังนั้นหาดทรายจึงเป็นรอยต่อที่เชื่อมโยงชีวิตมากมาย เป็นสมบัติของทุกคนและเป็นสมบัติของโลก

 

ตารางหาดทรายในประเทศไทยแยกเป็นรายจังหวัดและหน่วยงานที่กำกับดูแล

จังหวัด หาดที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดูแล
หาดที่กรม
อุทยานฯ ดูแล
หาดที่หน่วยงานอื่นดูแล รวม หาดที่ขึ้นทะเบียนแล้ว
จำนวนหาด ผ่านเกณฑ์
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ตราด 17 8 5 1 23 5
จันทบุรี 4 4 2 - 6 3
ระยอง 10 9 2 - 12 3
ชลบุรี 11 4 - 4 15 3
อ่าวไทยตอนบน
เพชรบุรี 9 6 - - 9 2
อ่าวไทยตอนกลาง
ประจวบคีรีขันธ์ 24 15 8 3 35 2
ชุมพร 21 13 11 - 32 2
สุราษฎร์ธานี 34 12 - - 34 2
อ่าวไทยตอนล่าง
นครศรีธรรมราช 34 12  14  -  48
สงขลา 24 11 - - 24 5
ปัตตานี 10 10 - - 10 5
นราธิวาส 6 5 - - 6 1
ฝั่งอันดามันตอนบน
ระนอง  1 5
พังงา 15 9 4 - 19 3
ภูเก็ต 21 8 4 - 25 4
ฝั่งอันดามันตอนล่าง
กระบี่ 19 9 6 2 27 1
ตรัง 5 3 8 1 14 2
สตูล 3 2 9 - 12 4
รวม 268 141 78 11 357 51
 
ที่มาของภาพ และข้อมูล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (อจชล.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
:: เมนูทะเลไทย

ข้อมูลทะเลไทย
โปรโมชั่นทะเลไทย
การเดินทาง
ข่าว บทความ ทะเลไทย
เที่ยวทะเลไทย
   อ่าวไทยตะวันออก
   อ่าวไทยตะวันตก
   ทะเลใต้ ฝั่งอันดามัน
   ทะเลใต้ ฝั่งอ่าวไทย

กิจกรรมเที่ยวทะเลไทย
เส้นทางท่องเที่ยวทะเลไทย
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสทะเลไทย
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก บังกาโล รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ห้องภาพ
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม จิกทะเลพลัส 
A2
A3
 
:: Banner tour
 
:: Banner tour 2